2009. június 13., szombat

David Brin – Dettó

Ebben a könyvben együtt van minden, amiért általában nem szeretek egy sci-fit (kortársaim többsége meg igen, de ez részletkérdés). Ugyan poszt cyberpunk, de mint ilyen, tartalmazza mindazt, amit a CP-ből (sajnálatosan) magába olvasztandónak (maradandónak?) ítélt a zsáner. Fejezetenként tucatnyi tetszetős, de kellően át nem gondolt és főleg ki nem dolgozott ötlettel, melyeket nevezzünk inkább poénnak. A jellemek alig kidolgozottak (még a főhősé is, annyit tudunk meg róla csupán, hogy roppantul makacs és önfejű), a többiek valójában nem is léteznek. A több szempontból előadott történet az ökörmód következetesen alkalmazott krimilogika szerint inkább fokozza, mint oszlatja a homályt – mindenképpen redundánssá teszi az amúgy is túlszaporított szöveget. A történet egyetlen, igaz meglehetős, történetlogikai hibáját találja meg ki-ki maga – úgy tűnik, az írónak és eredeti szerkesztőjének is túl sok élet-információ sűrűsödött össze a végére, hogy kiválogassa, ki, mit tudhat. Az egyes szám első személyű narráció nyögvenyelősen indokolt és ennek megfelelően időnként rendesen valagba kúrja a logikát. A szöveg humora sokszor funkciótlan, még többször észrevehetetlen, vagy célt tévesztett. Jó CP-s vagy poszt CP-s szöveghez illően nem marad ki egyetlen poén sem, ami az emberi történelemben az agyaggal kapcsoltban kiásható az emberiség tudástárából: Hamurappi törvényeitől, az agyaghadseregen át az idióta, agyagkollid templáton kialakult szerves élet elméletig bezárólag felsoroltatik. Ekkora tömegben aztán törvényszerű, hogy néha ül a poén, néha leül. A jó ízléshez képest kissé sok a deus ex machina szagú megoldás. De ami a legrosszabb, az alapfeltevés átgondolatlan és teljességgel valószínűtlen [1] – a történet agyaglábakon áll.

Mindezek ellenére szeretem ezt a könyvet. Nem csupán azért, mert Brin szórakoztatóan, jó stílusban, magával ragadóan ír, hőseit szerethetővé teszi, hanem főként azért, mert miközben hihetetlen nagyvonalúsággal kezeli az alapfeltevés hitelességét, elmélyült alapossággal járja körül annak társadalmi következményeit. A terjedelmes szövegben a rengeteg nézőpont révén a gólemtechnológia kiváltotta társadalmi változásokat és következmények körültekintő alapossággal elemzi. Külön kiemelendő a vissza-visszatérő elemzés, mely a magánéleti sérthetelenség mítoszának jövőbeli technológiai erodálódását taglalja. Ez, úgy tetszik, Brin mániája, de egyáltalán nem fölösleges foglalatosság ilyesmin molyolni. A gólemcivilizáció hétköznapi életébe a szerző nem nyújt betekintést, de ez általában az egész irodalom sajátossága, nem róható fel kizárólag jelen szöveg hibájául [4]. Ami viszont azon felül vagyon, az figyelemreméltóan átgondoltan megvizsgálva vagyon. Én többek között ezért szeretem a sci-fit, és épp az ilyen sci-fit szeretem.

Szeretem a könyvet annak ellenére, hogy a fordító, Haklik Norbert, sajnos a Bihari György féle fordításfelfogás hívének látszik, azaz saját fordítói egóját az eredeti szöveg elé helyezi. Holott bizony – szerencsére elég ritkán – még a választott magyar szavak jelentéstartalmával sem látszik tisztában lenni [5], még kevesebb esetben pedig az angol jelentéshalmazból eygszerűen nem a megfelelőt ültette át. Ennek ellenére a fordítás eleven, és többnyire dicséretesen szellemes.

Hasonlóképpen dicséret illeti Hajdú Éva szerkesztői munkáját, akiből kiváló tördelőszerkesztő vált. Én bizony nem találtam sajtóhibát a szövegben – ez a GFK könyvek tömkelegében igen pozitív fejlemény.

Galaktika Fantasztikus Könyvek, Metropois Média Kiadó, 2009. Puhafedelű, 647 oldal. Fordította Haklik Norbert

Jegyzetek:

[1] Ez talán kifejtésre szorul. Nem azzal van bajom, hogy létezik a “lélek állóhulláma”, és hogy ezt ködös technoblablán túl nem részletezett technológiával éppen agyagba (szilikátásványok vizes zagya) írják, majd ezt kemencében kisütik és a kiégett agyag ezután emberi szövethez hasonló rugalmassággal és szenzoriális érzékenységgel bír. Ez a sci-fibe manapság simán belefér [2]. A baj az, hogy ha egy társadalom technológiailag-gazdaságilag eléggé fejlett ahhoz, hogy ilyesmit létrehozzon, (i.e. ha a munkanélkülijeik megengedhetik maguknak ennek a technológia, anyag (agyag, hehehehe) és energiaigényes valaminek a használatát) akkor éppen a gazdaság az, mely nem épülhet a gólemek munkaerejére. Mert minek? Egy ilyen erős gazdaságban a gólemek csupán a szórakoztató- és nem az egész ipar részei lennének. Történt ugyan halovány kísérlet ennek feloldására, mintha a valami háború-féleség megtizedelte volna az emberiséget, és mintha a gólemek a munkaerőhiány kiváltására szolgáltak volna, így indítva gazdasági csodát; de ezek csak halovány, értelmezhetetlen utalások, a szerző nyilván tudta, hogy az emberiséget tizedelő háború után igen valószínűtlen, hogy a gólemtechnológia logisztikája a gazdaság megmentéséhez szükséges gyorsasággal kiépüljön. Vagy nincs is rá szükség egyáltalán [3].
[2] Sajnos. Nem kellene, de ez van. A CP óta az ötletroham az istenség, még ha egy picit is utánagondolva az ötletek kilencven százalékáról kiderül, hogy bődületes baromság.
[3] Mint a tudományt féltő ember, szent borzadállyal olvastam azt a cikket, mely az Államok hadseregének az ún. intelligens anyag (még nem agyag, hehehe) kifejlesztését szolgáló erőfeszítéseiről tudósít (a szokott felületes ostobasággal, de nem várok már a magyar on-line sajtótól semmit). Nem az ötlet fáj, hogy a katona egy kuffernyi intelligens anyagot visz magával, melyből a programozás után puska, a belevaló lövedék, páncél, sátor, tábori konyha és latrina lesz. Az ő dolguk, hogy a lemi nanofelhő ötletét akarják-e használni vagy egy kicsit átgondolják az egészet. Amitől dührohamot kaptam, a felsorolt kutatási irányok ötletei. Az egyik társaság DNS alapon képzeli az egészet, mivel a DNS-t aránylag könnyű a kívánt térszerkezeti mintákba rendezni, építőkockának használni. Nékik DNS szintetizátoruk van, tehát azt akarják eladni (fejni a sereget, a DARPÁt – az adófizetőket), így bölcsen hallgatnak a DNS stabilitási kérdéseiről, arról, hogy a DNS-ből álló tárgyat (az előállítási költségről egyelőre nem beszélünk) a mikroorganizmusok, bacik, algák, gombák csámcsogva és pillanatok alatt fölzabálják. Aki dolgozott DNS-sel, vagy főleg RNS-sel, az tudja, milyen óvatosan, nagy körültekintéssel kell használni az eszközöket, mert a kóbor polinukleinsav zabáló enzimek hihetetlen pusztítást végeznek a láncokban. A másik társaság hangolható enzimekről beszél, melyek parancsra aktiválódva alakítják kívánt formába az anyagot, és – kapaszkodj meg! – ez a világűrben és az óceánokban is használható. Az a nünasznyi infó, hogy ilyen enzimek egyelőre nincsenek, eltörpül amellett a tény mellett, hogy a fehérje alapú katalizátorok, melyet közönségesen enzimeknek neveznek, (extrém kivételektől eltekintve) vizes oldatokban és nagyjából azon a hőmérsékleten dolgoznak, ahol a víz jól érzi magát. Négy fokra hűtve az enzimek már igencsak lusták, negyven fokon pedig általában szétfőnek. A világűr vákuumában és hidegében a kívánt technológiához szükséges enzimműködésről beszélni meglehetős bátorságra vall. Csakúgy, mint nagy térfogatú, vizes edényben (pl. egy óceán) kielégítően működő enzimrendszerekről: a vizes oldatban működő enzim fekáliává hígítva már nem fejti ki a hatását. A cikk ugyan nem szól arról, de valószínűsítem, hogy mindkét bagázs végeredményben mesterséges, sejtszerű képződmények kidolgozására szélhámoskodja össze a támogatást. Vagyis megint feltalálja valaki az életet. Gratulálok! Mint tudós azonban rettegek attól az időtől, amikor mindezen szélhámosságokat felismerik az adófizetők képviselői (mondjuk a pályáztatásba bekerül egy kevéssé korrupt valódi szakember) és az adófizető úgy dönt, hogy a hazug, szélhámos tudósoknak többé egy centet sem fizet. Akkor ki viszi majd át a tudományt a túlpartra? A Hozsanna néked Leibowitz alapfelállása háború nélkül is bekövetkezhet, ha a tudomány ilyen ütemben korrumpálja magát.
[4] A hétköznapi ember élete tökéletesen érdektelen és az íróval együtt azt gondolom, gólemtechnológiával felvértezve is tökéletesen érdektelen lesz. A hétköznapiság ütközik a befogadó hétköznapiságával, és ellenérzést, érdektelenséget szül. Inkább ne bolygassuk! Amikor a kisember nagy helyzetbe kerül, természetesen igen izgalmas szövegeket szül, de itt nem erről van szó.
[5] A “sápatag” jelző (11. o.) például alkalmatlan a szem színének leírására, csakúgy, mint a “spártai tömörség” (58. o.) is a “lakonikus tömörség” (beszéd) és a “spártai egyszerűség” (életforma) szörnyszülöttje, és alkalmatlan szobaberendezés leírására. A “horpasz” (48. o.) az állatoknak az a testtája, mely éppen a nevéből fakadóan, egészséges egyednél nem gömbölyű. A “sertepertélés” (322. o.) nem kézmozdulat, hanem tétova mozgás. “A levegő is elhomályosult valamilyen szúrós anyagtól” (412. o.) tökéletesen értelmetlen: a szag szúrós - amelyet adott dettó éppen nem is érez. A “megtöltekezik” (487. o.) nem létező igekötős szerkezet – még akkor sem, ha cserépcsupor a hasonlat központja. A “supply”-nak van támogatásértelme, de adott esetben éppen a készlet (hadtáp) értelme a helyénvaló. És mit akar vajon jelenteni a “szonobeállítású hőség”?
Bár a narráció magándektív szlengben íródott, nem lenne szabad (nem illene) olyasmit leírni, hogy “megpusztul” – nem hiszem, hogy Brin idiotisztikus tiniszlengben alkotta volna meg művét. A Word ugyan bosszantóan mindig hibaként jelzi a “csinál” szót, de bizony sokszor igaza is van. Különösen igaz ez akkor, ha két egymást követő mondatban nem képes a fordító más szót találni (235. o.).

4 megjegyzés:

Duplavid írta...

A kritikát és a dicséretet egyaránt köszönöm, igyekszem tanulni belőle :)

Névtelen írta...

[color=red]The Most Affordable XRUMER/BACKLINK SERVICE Online!
The EFFORTLESS and POWERFUL WAY TO BUILD MASSIVE # OF BACKLINKS
[color=black]
200,000 BLASTS of your URLs+ Anchor Tex, message, pictures (can be spinned) etc
$10 USD (shared with other clients like a carpool), or
$25/200k for exclusive!(you control EVERYTHING)
$50 Exclusive @ 500,000 blasts.
(Complete reports will be given to clients)

[IMG]http://img697.imageshack.us/img697/1540/arrowdownh.gif[/IMG]
For orders, questions or concerns? Email: [u]formless.void47 at gmail.com [/u]
Note:
1. For STRICT Whitehat sites, it is advised to create buffers to pass on linkjuice. i.e. social bookmarks, cloaked pages etc.
You can blast the site directly, but it entails risk.
Using buffers are 100% safe, speaking from experience.
2. Xrumer is a very technical tool. Just describe to me what sorts of effects you want and well make it happen!
If you want to buy Xrumer?
>>>>> http://cloakedlink.com/chzgykebsd <<<<<<

[color=black]
-------
CLIENT 2 SAMPLE SPACE FILLED WITH URLs,Pics and Keywords
seo outsourcing seo submission submission software seo louisville seo help files seo tactics Buy Inbound Links seo optomization detroit seo top seo firms seo 101 link broker seo agency delhi Buy A Link Here seo optimization tips top seo services seo training ahmedabad seo provider Buy Pr7 Link seo uae seo test seo link building seo firm uk affordable optimization seo chicago seo company seo services seo fees seo link analysis seo writer Xrumer 29 seo knowledge seo research seo auckland seo company mumbai text link advertising seo prices seo scams webmaster seo seo lessons seo logic seo price Xrumer 5 Warez buy d link routers Buy A Text Link clever seo top seo seo directory submission international seo seo book rent

-----
CLIENT 3 SAMPLE SPACE
[url=http://provenheightincrease.co.cc/ebook/how-can-i-make-my-hair-grow-faster-for-free]how can i make my hair grow faster for free[/url] http://provenheightincrease.co.cc/ebook/how-can-i-make-my-hair-grow-faster-for-free

[url=http://herpescures.co.cc/drugs/Stages-Of-Oral-Herpes-Herpe-Herpes-Online-Dating.html]stages of oral herpes herpe herpes online dating[/url]

http://www.pokereame.com/story.php?title=Tire_Burnout_In_A_28000_Total_Penske_Truck_Rental

[url=http://buyplasmahdtvre.insanejournal.com/3850.html]PanasonicVieraTH-58PZ800U58-Inch1080pPlasmaHDTV[/url]


-----
CLIENT 4 SAMPLE SPACE
[url=http://provenheightincrease.co.cc/ebook/how-to-grow]how to grow[/url] http://provenheightincrease.co.cc/ebook/how-to-grow

[url=http://growyourdick.co.cc/penile/surgical-penile-enhancement]surgical penile enhancement[/url] http://growyourdick.co.cc/penile/surgical-penile-enhancement

http://teethwhiteningstripsreviews.info/xr/teeth-whitening-oral.html

http://buycheapplasmatv.info/cgi-bin/index.pl?=philips-plasma [url=http://buycheapplasmatv.info/cgi-bin/index.pl?=philips-plasma]philips plasma[/url]

[url=http://teethwhiteningstripsreviews.info/xr/methods]bigger home teeth whitening tootuh whitening tooth whitening san francisco livonia teeth whitening teeth whitening liverpool teeth whigtening Raleigh North Hertfordshire teeth whitening bradford[/url]

-----
CLIENT 5 SAMPLE SPACE
[url=http://cheapxrumerservice.co.cc]Cheap Xrumer Service[/url]
[url=http://cheapxrumerservice.co.cc]Cheapest Xrumer Service[/url]
[url=http://cheapxrumerservice.co.cc]Best Xrumer Service[/url]
--------
http://www.gather.com/feedservlet.xml?entityname=buypleodinosaur2entitytype=member&contenttype=articles

http://cheaphdtvplasma.co.cc/television/plasma-cutter-table [url=http://cheaphdtvplasma.co.cc/television/plasma-cutter-table]plasma cutter table[/url]

[url=http://stopacaiberryscams.info/cgi-bin/index.pl/acai-berry-supreme-scam]acai berry supreme scam[/url]

Névtelen írta...

Since this kind of business on the web grow rapidly, it attracts also some abusive individuals taking advantage of you. Remember that this is online, we do not know how reliable these sports betting websites. One way to determine the reliability of sports betting website is to join forums where you can inquire some of the details of this website. And the best one is to make sure that this sports betting website is registered in the where it operates. [url=http://www.pulsebet.com/bg/]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/da/]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/de/]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/es]apuestas[/url] [url=http://www.pulsebet.com/fr/]jouer en ligne[/url] [url=http://www.pulsebet.com/gr]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/jp]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/nl]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/pl]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/pt]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/ro]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/ru]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/se]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/it]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/cn]bet online[/url] To get started, decide on a sport to bet on and an online sportsbook to place your wager. Selecting a wager venue used to be a very secretive mission and your betting options were limited to what an individual bookie, or book maker, was capable of covering. These limited choices resulted in odds stacked against the bettor and an apprehension when it came time for payouts. http://www.pulsebet.com/bg/ http://www.pulsebet.com/da/ http://www.pulsebet.com/de/ http://www.pulsebet.com/es/ http://www.pulsebet.com/fr/ http://www.pulsebet.com/gr/ http://www.pulsebet.com/jp/ http://www.pulsebet.com/nl/ http://www.pulsebet.com/pl/ http://www.pulsebet.com/pt/ http://www.pulsebet.com/ro/ http://www.pulsebet.com/ru/ http://www.pulsebet.com/se/ http://www.pulsebet.com/it/ http://www.pulsebet.com/cn/

Névtelen írta...

The players on these games should be eighteen years and above. There are lots of websites to choose from that provides secure registration, offers au-to-date adds, where you can place a bet without downloading any software, you can place your bet anytime. [url=http://www.pulsebet.com/bg/]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/da/]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/de/]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/es]apuestas[/url] [url=http://www.pulsebet.com/fr/]jouer en ligne[/url] [url=http://www.pulsebet.com/gr]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/jp]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/nl]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/pl]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/pt]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/ro]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/ru]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/se]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/it]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/cn]bet online[/url] It is estimated that over 100 million Americans wager about $100 billion on sporting events every year. What are you missing out on? Many people enjoy betting on sports but not everyone can compete at a high level. It all adds up to taking risks and how much you are willing to give in order to gain. Today, the stakes are not as high as they used to be, but that action has evolved into a multi-billion dollar industry. You can wager with money and when you win, you still get that tremendous rush. http://www.pulsebet.com/bg/ http://www.pulsebet.com/da/ http://www.pulsebet.com/de/ http://www.pulsebet.com/es/ http://www.pulsebet.com/fr/ http://www.pulsebet.com/gr/ http://www.pulsebet.com/jp/ http://www.pulsebet.com/nl/ http://www.pulsebet.com/pl/ http://www.pulsebet.com/pt/ http://www.pulsebet.com/ro/ http://www.pulsebet.com/ru/ http://www.pulsebet.com/se/ http://www.pulsebet.com/it/ http://www.pulsebet.com/cn/